Palvelut

Senioriliikunta

Toiminta on tarkoitettu reippaille, liikunta- ja toimintakykyisille,omasta hyvinvoinnistaan huolehtiville eläkeläisille.

Senior- ja Senjoriitat-kerhon ohjattu liikunta on monipuolista ja turvallista, liikkuvuutta ja toimintakykyä kehittävää sekä hyvää mieltä tuottavaa.

Kuntosalilla parannamme lihaskuntoa, jotta nostaminen, kantaminen ja portaiden nousu olisi helpompaa. Ulkoliikunnalla nostamme hapenottokykyä, sillä seurauksella että pitkäkestoinen liikunta, esim. kävely ja siivoaminen olisi kevyempää. Tasapainoharjoittelun avulla ehkäisemme kaatumisen riskiä.

Pyrimme hyödyntämään vuoden aikoja ohjelmien suunnittelussa, jotta liikunta olisi vaihtelevaa ja turvallista myös talvikautena. Seniorit voivat myös esittää rohkeasti omia toiveitaan liikunnan suhteen. Kauden ohjelma on luettavissa ilmoitustauluiltamme ja kotisivuiltamme.

Ikääntymisen tuomat muutokset kehossa

Ikääntyessä hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky heikkenee. Maksimaalinen hapenottokyky ja maksimisyke laskevat ja lepoverenpaine nousee.

Lihasten suorituskyky vähenee. Lihasvoima, lihasten nopeusominaisuudet, lihasmassa ja hermo-lihasjärjestelmän toiminta pienenee.

Muita vaikutuksia on rasvamassan lisääntyminen ja luun massan heikkeneminen.

Liikunnan vaikutus terveyteen

Sopiva ja säännöllinen liikunta pitää yllä toimintakykyä.

Kuntosaliharjoittelun on todettu lisäävän ikääntyneen kävelynopeutta sekä parantavan kykyä nousta tuolilta. Myös arkiset kotityöt helpottuvat ja mieli pysyy virkeänä.

Aerobinen harjoittelu parantaa sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa. Korkealla intensiteetillä tapahtuvan aerobisen liikunnan on todettu myös vaikuttavan positiivisesti luun tiheyteen. Liikunnalla on suuri vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Seniorit ovat kertoneet mm. itseluottamuksensa ja tyytyväisyytensä elämäänsä kasvaneen. Luottamus siihen, että selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista on lisääntynyt. Masentuneisuuden on havaittu vähentyneen henkilöillä, jotka ovat kärsineet depressiosta. Ja mikä parasta, harjoittelun myötä myös muisti voi parantua.

Jos sinulla on joku vaiva tai sairaus, joka voi vaikuttaa Seniorit ja Senjoriitat-kerhoon osallistumistasi, käänny lääkärisi puoleen ja varmista asia. Näin
huolehditaan siitä, että voit liikkua terveytesi kannalta turvallisesti ja nauttia rauhassa liikunnan ilosta!